Lindsta

Byar

Kyrkböcker

Blandat

Administration

PmWiki

pmwiki.org

edit SideBar

Lindsta / Lindsta nr 7:9

Enros villa. Foto taget sommaren 2007.

By: Lindsta nr 7:9
Gårdstyp: Villa byggdnadsår 1973
Gårdsnamn: Enros.
Tillägg: Öster om Ostkustbanan
Ägare: Anita Enros
F. ägare:Göran och Anita Enros

Byggdes av Göran 1942-2008 och Anita Enros 1944-.

Edit - History - Print - Recent Changes - Search
Page last modified on October 22, 2023, at 12:49 PM