Lindsta

Byar

Kyrkböcker

Blandat

Administration

PmWiki

pmwiki.org

edit SideBar

Lindsta / Lindsta nr 7:9

Enros villa. Foto taget sommaren 2007.

By: Lindsta nr 7:9
Gårdstyp: Villa byggdnadsår 1973
Gårdsnamn: Enros.
Tillägg: Öster om Ostkustbanan
Ägare: Göran och Anita Enros
F. ägare:

Byggdes av Göran och Anita Enros.

Edit - History - Print - Recent Changes - Search
Page last modified on January 06, 2012, at 05:43 PM