Lindsta

Byar

Kyrkböcker

Blandat

Administration

PmWiki

pmwiki.org

edit SideBar

Lindsta / Lindsta nr 3:10

Betel i Lindsta
Fd bönhus i Lindsta

By: Lindsta nr 3:10
Gårdstyp: Bönhus
Gårdsnamn: Betel
Tillägg: Väster om Kyrkan
Ägare: Magnus Larsson och Magdalena Runnfors
F. ägare: Jättendals Baptistförsamling

Jättendals baptistförsamling bildades 1875. (Hette tidigare Sällskapet för upplysning och sedlighet). År 1879 skänkte hemmansägare i Lindsta och Frösten en tomt i Lindsta till församlingen. Tomten var stor då den eventuellt även skulle användas som begravningsplats för församlingens medlemar. 1882 byggdes kapellet men målades inte förrän 1923. År 1897 inköptes ett hus att användas som predikantbostad och 1903 inköptes ett hus i Mellanfjärden att användas som predikolokal. Predikanter har varit: Johan Petter Rönnbäck född 1859 i Kalix - flyttade till Skön 1901. Johan Gredin född 1862 i Mo hitflyttad 1906, Johan Jerdin 1869- hit 1910, Johan Algot Berg 1881 hit 1911, flyttade 1917, Karl Albert Löfqvist 1880- hit 1919, bort 1921. Pastor Gunnar Öhlén med familj var verksam här på 40-talet, flyttade 1952. Efter pastor Öhlén kom pastor Tage Sjöberg med familj. Kapellet är nu sålt och i privat ägo. Renoverat 2002 och används som bostad.

Edit - History - Print - Recent Changes - Search
Page last modified on January 06, 2012, at 05:20 PM