Lindsta

Byar

Kyrkböcker

Blandat

Administration

PmWiki

pmwiki.org

edit SideBar

Lindsta / Lindsta nr 3:24

Litens, före detta båtsmanstorp
Foto taget sommaren 2007

By: Lindsta nr 3:24
Gårdstyp: Båtsmanstorp
Gårdsnamn: Litens
Tillägg: Norr om Bergsjövägen
Ägare: Kristina Jonsson
F. ägare: Thunströms dödsbo

Torpet byggdes 1857 när båtsman nr 48 Anders Liten 1833-1916 från Gnarp blev antagen som rotebåtsman. Gift 1859 med Ingrid Aronsdotter 1833-1907. Omgift 1909 med Karin Linde 1862-1916 från Hällan. Karins dotter från tidigare äktenskap Hanna Dahlbom 1895-1978 gift 1917 med Olov Thunström 1886-1958, cykelreparatör, övertog torpet 1919. Nuvarande ägare är deras dotterdotter Kristina Jonsson.

Edit - History - Print - Recent Changes - Search
Page last modified on January 06, 2012, at 05:22 PM