Lindsta

Byar

Kyrkböcker

Blandat

Administration

PmWiki

pmwiki.org

edit SideBar

Lindsta / Lindsta nr 3:14

By: Lindsta nr 3:14
Gårdstyp: Torp
Gårdsnamn: Häggvika
Tillägg: Norr om Häggviken och Bergsjövägen
Ägare: Elsa Hallberg
F. ägare: Bricken Lundblads dödsbo

Byggdes av sågverksarbetaren Lars Forsberg född i Bjuråker 1841-1920 gift 1873 med Karin Ersdotter 1852-1923, i samband med arbete på Häggvikens ångsåg. Barn: Karl 1880-1956, Margreta 1874-1942. Margreta gifte sig 1894 med nye ägaren "Ersk-Anners" 1863-1938, de sålde till Per-Johan Edh 1855-1932, gift 1906 med Anna-Greta Ehn 1877-1965, de flyttade från Harmånger 1920, mågen och dottern, Alfons Lundblad 1900-1987 från Gnarp gift med Bricken 1904-1997, ny ägare 1/1 1999 dotterdottern Elsa Hallberg.

Edit - History - Print - Recent Changes - Search
Page last modified on January 03, 2012, at 07:03 AM