Lindsta

Byar

Kyrkböcker

Blandat

Administration

PmWiki

pmwiki.org

edit SideBar

Lindsta / Lindsta nr 3:21

Isidors i Lindsta
Foto taget sommaren 2007

By: Lindsta nr 3:21
Gårdstyp: Villa
Gårdsnamn: Isidors
Tillägg: Norr om Bergsjövägen
Ägare: Trafikverket
F. ägare: Valborg och Erik Markusson

Gården beboddes 1910 av Marta Schönberg 186?-1928 i huset, hon var hushållerska på Krokbron. År 1932 flyttade stenarbetare Johan Alfred Jansson 1884-1935 (se nr 3:23) gift 1910 med Frida Hammar 1891-1937. Sonen Isidor Jansson 1911-1994 och hustru Gerda 1905-1989. Huset såldes till Volmar och Sig-Britt Backlund, vilken i sin tur bytte hus med Bengt Jonsson år 1975. Nuvarande ägare Erik och Valborg Markusson. Fastigheten inlöst av Trafikverket för plast till nya E4 - boningshuset rivet garaget finns kvar för kommande förråd.

Edit - History - Print - Recent Changes - Search
Page last modified on October 17, 2023, at 11:46 AM