Lindsta

Byar

Kyrkböcker

Blandat

Administration

PmWiki

pmwiki.org

edit SideBar

Lindsta / Lindsta nr 7:7

Villa i Lindsta

By: Lindsta nr 7:7
Gårdstyp: Villa byggnadsår 1969
Gårdsnamn:
Tillägg: Öster om Ostkustbanan
Ägare: Annika och Christer Söderström
F. ägare: Håkan och Birgitta Norrby

Byggdes av Klas-Göran och Inger-Britt Persson. Huset såldes 1994 till Bo och Ingeborg Lind. Nuvarande ägare dotter till Klas-Göran och Inger-Britt Persson Birgitta Bergkvist och sambon Håkan Norrby köpte 2004. Birgitta och Håkan Norrby sålde fastigheten till Birgittas syster Annika och Christer Söderström 2019?

Edit - History - Print - Recent Changes - Search
Page last modified on October 22, 2023, at 12:45 PM