Lindsta

Byar

Kyrkböcker

Blandat

Administration

PmWiki

pmwiki.org

edit SideBar

Lindsta / Lindsta nr 4:10

Forsbergs i Lindsta

By: Lindsta nr 4:10
Gårdstyp: Båtsmanstorp
Gårdsnamn: Forsbergs
Tillägg: Norr om Häggviken
Ägare: Håkan och Susanne Säfström
F. ägare: Stina och Ragnar Nilsson

Båtsman nr 52 Per Kardell Lindberg född 1860 gift 1881 med Stina-Kajsa född 1858.De flyttade till Bergsjö 1910. Ny ägare Karl Albert Forsberg 1880-1956 gift 1910 med Brita-Kajsa Engner 1879-1953, bodde på Kamlans en tid. Innan de köpte torpet, deras son Lars-Erik Forsberg sålde torpet till Stina och Ragnar Nilsson sålde i sin tur till Håkan och Susanne Säfström

Edit - History - Print - Recent Changes - Search
Page last modified on January 06, 2012, at 05:24 PM