Lindsta

Byar

Kyrkböcker

Blandat

Administration

PmWiki

pmwiki.org

edit SideBar

Lindsta / Lindsta nr 4:10

Forsbergs i Lindsta

By: Lindsta nr 4:10
Gårdstyp: Båtsmanstorp
Gårdsnamn: Forsbergs
Tillägg: Norr om Häggviken
Ägare: Mikael Sjölander och Martina Silén
F. ägare: Håkan och Susanne Säfström

Båtsman nr 52 Per Kardell Lindberg född 1860 gift 1881 med Stina-Kajsa född 1858.De flyttade till Bergsjö 1910. Ny ägare Karl Albert Forsberg 1880-1956 gift 1910 med Brita-Kajsa Engner 1879-1953, bodde på Kamlans en tid. Innan de köpte torpet, deras son Lars-Erik Forsberg sålde torpet till Stina och Ragnar Nilsson sålde i sin tur till Håkan och Susanne Säfström. Familjen Säfström sålde fastigheten till Mikael Sjölander och Martina Silén.

Edit - History - Print - Recent Changes - Search
Page last modified on October 17, 2023, at 12:11 PM