Lindsta

Byar

Kyrkböcker

Blandat

Administration

PmWiki

pmwiki.org

edit SideBar

Lindsta / Lindsta nr 4:17

Lindsta Anhalt
Lindsta Anhalt. Foto taget sommaren 2007 under en pågående målning av huset.

By: Lindsta nr 4:17
Gårdstyp:
Gårdsnamn: Lindsta anhalten
Tillägg: Vid Ostkustbanan
Ägare: Jonny Sjölin
F. ägare: Bertil Pettersson

Stopplats för ostkustbanans resenärer samt personalbostad för SJs personal vilka varit: John-Albert Källbom 1896- född i Örtomta gift 1918 med Olga född 1894- i Rök. Edvin och Inga Vikström, Rune och Greta Lind flyttade in 1955, John och Linnéa Söderström flyttade in 1968, huset såldes sedan.

Edit - History - Print - Recent Changes - Search
Page last modified on October 17, 2023, at 01:20 PM