Lindsta

Byar

Kyrkböcker

Blandat

Administration

PmWiki

pmwiki.org

edit SideBar

Lindsta / Lindsta nr 5:19

By: Lindsta nr 5:19
Gårdstyp: Före detta Fritidshus
Gårdsnamn: Kvartäckta
Tillägg:
Ägare: Lena Hoff
F. ägare:Elsy Äng

Flyttade dit 1/11 2001. Elsy Äng sålde fastigheten till Lena Hoff, Bromma som använder fastigheten som fritidshus.

Edit - History - Print - Recent Changes - Search
Page last modified on October 22, 2023, at 12:26 PM