Lindsta

Byar

Kyrkböcker

Blandat

Administration

PmWiki

pmwiki.org

edit SideBar

Lindsta / Lindsta nr 5:19

By: Lindsta nr 5:19
Gårdstyp: Före detta Fritidshus
Gårdsnamn: Kvartäckta
Tillägg:
Ägare: Elsy Äng
F. ägare:

Flyttade dit 1/11 2001.

Edit - History - Print - Recent Changes - Search
Page last modified on January 03, 2012, at 07:14 AM