Lindsta

Byar

Kyrkböcker

Blandat

Administration

PmWiki

pmwiki.org

edit SideBar

Lindsta / Lindsta nr 3:26

By: Lindsta nr 3:26
Gårdstyp: F.d. Fritidshus
Gårdsnamn: Kvarntäckta
Tillägg:
Ägare: Hans-Gunnar och Gun Forsström
F. ägare:

Nuvarande ägare blev året runtboende i huset den 18/8 1997.

Edit - History - Print - Recent Changes - Search
Page last modified on January 03, 2012, at 07:04 AM