Lindsta

Byar

Kyrkböcker

Blandat

Administration

PmWiki

pmwiki.org

edit SideBar

Lindsta / Lindsta nr 5:16

Bild på villan som den ser ut idag. Fotot taget sommaren 2007.

By: Lindsta nr 5:16
Gårdstyp: Villa
Gårdsnamn:
Tillägg: Söder om Bergsjövägen
Ägare: Bror Berglund och Gunilla Blom
F. ägare: Segerstedt

Villan byggdes av Toine och Ingabritt Larsson omkring 1970. Ägare har också varit Lars och Eva-Stina Mattsson, Annika och Christer Söderström, Omar Kassak. Nuvarande ägare är Bror Berglund och Gunilla Blom.

Edit - History - Print - Recent Changes - Search
Page last modified on January 06, 2012, at 05:32 PM