Lindsta

Byar

Kyrkböcker

Blandat

Administration

PmWiki

pmwiki.org

edit SideBar

Lindsta / Lindsta nr 3:27

Foto taget sommaren 2007 på den fd. predikantbostaden. I bakgrunden ses Betel.

By: Lindsta nr 3:27
Gårdstyp: Villa
Gårdsnamn: Betel
Tillägg: Väster om kyrkan
Ägare: Thomas Lundin
F. ägare:

År 1897 köptes huset och flyttades för att användas som predikantbostad till kapellet. På 1940-talet uthyrdes delar av bostaden till distriktssköterskemotagning, då predikantfrun Maja Öhlén 1907- var distriktssköterska i Jättendal. Under ett antal år hyrdes bostaden ut. Den såldes till Thomas Lundin 1998.

Edit - History - Print - Recent Changes - Search
Page last modified on January 06, 2012, at 05:23 PM