Lindsta

Byar

Kyrkböcker

Blandat

Administration

PmWiki

pmwiki.org

edit SideBar

Lindsta / Lindsta nr 4:11

Foto taget sommaren 2007

By: Lindsta nr 4:11
Gårdstyp: Villa
Gårdsnamn: Märtas Kafé
Tillägg: Öster om E4
Ägare: Magnus Sjöbom och Elisabeth Hulin
F. ägare: Nils Axel Westerstråhle

Byggdes 1925 av Märta Persson 1889-1984. När hon kom hem från USA öppnade hon kaférörelse i sin nybyggda villa. Huset såldes i slutet av 1944 till Viktor Lööf 1910-1974 och hustru Karin 1915-. Viktor hade skrädderi där tills han började arbeta hos sin bror Fredrik i Harmånger. Karin sålde huset omkring 1985 till Nils och Henny Westerstråhle. De sålde i sin tur gården till Magnus Sjöbom och Elisabeth Hulin 2008.

Edit - History - Print - Recent Changes - Search
Page last modified on January 06, 2012, at 05:24 PM