Lindsta

Byar

Kyrkböcker

Blandat

Administration

PmWiki

pmwiki.org

edit SideBar

Lindsta / Lindsta nr 3:31

By: Lindsta nr 3:31
Gårdstyp: F. d. Fritidshus
Gårdsnamn: Kvarntäckta
Tillägg:
Ägare: Sven-Åke Synnebäck
F. ägare: Astrid Synnebäck

Astrid Synnebäck flyttade dit 15/1 1995-30/9 2001, 1/11 2002. Huset används som fritidshus och ägs idag av
Astrid Synnebäcks son Sven-Åke Synnebäck, Bergsjö.

Edit - History - Print - Recent Changes - Search
Page last modified on October 17, 2023, at 11:57 AM