Lindsta

Byar

Kyrkböcker

Blandat

Administration

PmWiki

pmwiki.org

edit SideBar

Lindsta / Lindsta nr 2:10

Håkan Nordins gård i Lindsta

By: Lindsta nr 2:10
Gårdstyp: Småhus
Gårdsnamn: Lônnhammarn
Tillägg: Mellan E4 och Ostkustbanan
Ägare: Håkan Nordin
F. ägare: Gabriel Lönnbergs dödsbo

Gabriel Lönnberg 1889-1980 och hustru Hilma 1896-1974 byggde 1936 huset på tomt från Lindsta, av nedtagen gammal byggnad från Västols i Dvästa, byggnaden delades mellan Lönnbergs och Moréns i Tennsäter. Lönnhammarn köptes av Håkan Nordin 1976.

Edit - History - Print - Recent Changes - Search
Page last modified on January 06, 2012, at 05:19 PM