Lindsta

Byar

Kyrkböcker

Blandat

Administration

PmWiki

pmwiki.org

edit SideBar

Lindsta / Lindsta nr 4:7

Före detta Hollstrands nuvarande Pjattens syns i bakgrunden. Efter vägen går ett begravningsfölje.

By: Lindsta nr 4:7
Gårdstyp: Småhus Hollstrands
Gårdsnamn: Pjattens
Tillägg: Av gamla nr 4
Ägare: Hans-Roland Bergman
F. ägare: Ulla och Staffan Lindén

Huset byggdes 1915 av förre folkskolläraren Oscar Octavius Hollstrand 1846-1931 gift 1887 med Brita Svensdotter 1865-1935. Gården kallades tidigare för Oscarsberg. Ulla och Staffan Lindén köpte huset 1973 av Hollstrands ättlingar. Sålde sedan till Hans-Roland " Pjatten" Bergman 1982. (Bilden ett begravningsfölje). Tidigare kallades gården för Käckgården när handlare Käck bodde där.

Edit - History - Print - Recent Changes - Search
Page last modified on January 06, 2012, at 05:30 PM