Lindsta

Byar

Kyrkböcker

Blandat

Administration

PmWiki

pmwiki.org

edit SideBar

Lindsta / Lindsta nr 4:15

Görans i Lindsta. Fotografi taget sommaren 2007.
Görans i Lindsta. Den gamla bostads -och ladugårdslängan till höger är riven.
Vy över Lindsta och Frösten

By: Lindsta nr 4:15
Gårdstyp: Bondgård
Gårdsnamn: Görans
Tillägg: Av gamla nr 3
Ägare: Stefan Edh och Camilla Enros
F. ägare: Hans-Åke och Åsa Persson

Byggdes efter delning av stamhemmanet nr 3. Måg Göran Hansson 1730-1812 (kyrkvärd), gift med Anna Andersdotter 1729-1776, se "Per-Jöns", Erik Göransson 1758- gift 1786 med Margta Svensdotter 1759-, Göran Ersson 1797-1841 gift 1817 med Brita Andersdotter 1796-1890, Erik Göransson 1818-, gift 1839 med Anna Olsdotter 1814-. Barn: Erik 1840 till Gärde, Brita 1843 gift 1875, Olof 1854 till Älvsta nr 4. Nya ägare 1865 Johan Persson 1791-1865 tidigare gift 1811, omgift 1858 med Margta Gulliksdotter 1834-. Änkan omgift 1866 med Olof Andersson 1834-, en son Johannes Olsson 1866-1918, gift 1895 med Anna-Brita Ersdotter 1867-, deras dotter Margreta 1899-1937, gift och frånskild med Ragnar Järnström 1898-1929, deras son Arne Järnström 1927-. Han blev fosterson i Harmånger. Ny ägare Verner Engström 1904-1976 och hustru Tekla 1899-1995 de sålde till Gösta Bergman 1924-2003 och hustru Anna-Britt 1929- och 1995 köpte Hans-Åke och Åsa Persson. De sålde gården 2006 till Stefan Edh och Camilla Enros.

Edit - History - Print - Recent Changes - Search
Page last modified on October 17, 2023, at 01:18 PM