Lindsta

Byar

Kyrkböcker

Blandat

Administration

PmWiki

pmwiki.org

edit SideBar

Lindsta / Lindsta nr 5:4

Engströms som det ser ut idag. Foto taget sommaren 2007.

By: Lindsta nr 5:4
Gårdstyp: Båtsmanstorp
Gårdsnamn: Engströms
Tillägg: Söder om bergsjövägen
Ägare: Stig Andersson
F. ägare: Inger Larsson

Båtsmanstorp ägare båtsman Brusell. Ägare Per Erik Engström 1868-1947 i Rogsta, gift 1894 med Anna Persdotter 1877-1964, hitflyttad 1908. Följande ägare blev Sven Engström 1897-1956. Därefter köpte Inger och Lasse Larsson torpet. Fastigheten köptes av Stig Andersson "svarvar Jonas" son som flyttade hem från Stockholm.

Edit - History - Print - Recent Changes - Search
Page last modified on October 22, 2023, at 12:29 PM