Administration

Byar

Kyrkböcker

Blandat

För ytterligare bildparametrar, se PmWiki/Images.

Vanliga bilder

Det finns mallar som förenklar att lägga in bilder på sidorna. Med mallarna blir bilderna högerplacerade med möjlighet att lägga in bildtexter.

I exemplet används bilden Balingaffar.jpg. Exempel på hur bildmallarna har använts kan ses på Bäling nr 2:14.

 • Bildnamnet läggs direkt efter mallen. Inga mellanslag får användas.
 • Efter bildnamnet kan bildtext skrivas.
 • Bildparametrarna avslutas med %%
 • Om flera bilder ska läggas in under varandra avslutas raderna med \\
  (:include Bild.Höger150:)Balingaffar.jpg Visar bilden i storleken 150 px%%
  (:include Bild.Höger200:)Balingaffar.jpg Visar bilden i storleken 200 px%%
  (:include Bild.Höger250:)Balingaffar.jpg Visar bilden i storleken 250 px%%
  (:include Bild.Höger300:)Balingaffar.jpg Visar bilden i storleken 300 px%%

Gallerier

Gallerier kan användas för att gruppera bilder. Exempel på galleri finns i Åbäcken.

Syntaxen för gallerier är

  (:thumbgallery Main.Filer cols=4 px=150:)
  bild1.jpg | Bildtext för bild 1
  bild2.jpg | Bildtext för bild 2
  bild3.jpg | Bildtext för bild 3
  bild4.jpg | Bildtext för bild 4
  (:thumbgalleryend:)
 1. Galleriet börjar med en start. Parametrar:
  • thumbgallery och Main.Filer är obligatoriska.
  • cols är obligatorisk och talar om hur många bilder som ska visas på varje rad.
  • px är inte obligatorisk. Den anger höjden på miniatyrerna. Om inget anges blir bilderna 100px.
 2. Därefter läggs bilderna in med eventuell bildtext. Bildtexterna börjar med |.
 3. Galleriet avslutas med (:thumbgalleryend:).
Edit - History - Print - Recent Changes - Search
Page last modified on January 07, 2012, at 11:02 AM