Lindsta

Byar

Kyrkböcker

Blandat

Administration

PmWiki

pmwiki.org

edit SideBar

Lindsta / Lindsta nr 7:1 Kvarntäckta

By: Lindsta nr 7:1
Gårdstyp: f.d. fritidshus
Gårdsnamn: Kvartäckta
Tillägg:
Ägare: Leena Persson
F. ägare:

Flyttade dit 17/6 1991.

Edit - History - Print - Recent Changes - Search
Page last modified on January 03, 2012, at 07:15 AM