Nybyn

Byar

Kyrkböcker

Blandat

Administration

PmWiki

pmwiki.org

edit SideBar

Nybyn / Nybyn nr 2:6

Bild på Jantes i Nybyn

By: Nybyn nr 2:6
Gårdstyp: Småhus
Gårdsnamn: Jantes
Tillägg: Öster om E4
Ägare: Svea och Arne Andersson
F. ägare: Sven och Märta Kardell

I närheten av tomten har troligen funnits ett båtsmanstorp där rotebåtsman nr 47 Jonas Larsson-Lärka 1793-1871 troligen levde. Hans son arbetare Johan Jonsson-Lärka 1844-1917 har troligen lämnat namnet "Jantes" efter sig, se ovan. Gården köptes av Sven Kardell 1894-1984 och hustrun Märta född Nilsson 1894-1977. De flyttade in 1937 och sålde omkring 1970 till Svea och Arne Andersson.

Edit - History - Print - Recent Changes - Search
Page last modified on January 06, 2012, at 06:44 PM