Nybyn

Byar

Kyrkböcker

Blandat

Administration

PmWiki

pmwiki.org

edit SideBar

Nybyn / Nybyn nr 1:12

Lugnet i Nybyn

By: Nybyn nr 1:12
Gårdstyp: Småhus
Gårdsnamn: Lugnet
Tillägg: Väster om E4
Ägare:
F. ägare: Anna-Karin Johnsson

Gården uppförd någon gång på 1800-talet. Renoverad 1936 och 2001. Ägare har varit: Anna och Lars-Johan Jonsson, Oskar och Emma Eriksson, Erik Eriksson född 1917 och hustru Lisa född 1921, (modist) flyttade till Sorunda 1954. Nya ägare Erik Persson 1903-1981 och hustru Gerda född Löf 1906, flyttade 1960 samt nuv. ägare far och dotter Anders och Anna-Karin Johnsson.

Edit - History - Print - Recent Changes - Search
Page last modified on January 06, 2012, at 06:44 PM