Vik

Byar

Kyrkböcker

Blandat

Administration

PmWiki

pmwiki.org

edit SideBar

Vik / Vik nr 9:1

By: Vik nr 9:1
Gårdstyp: Bondgård
Gårdsnamn: Yst på backan
Tillägg: Av gamla nr 1
Ägare: Jan-Ove Kardell
F. ägare: Sten och Yvonne Kardell

Avstyckat från "Uti Tômta". Jon Jonsson 1773-1823 gift me Karin Andersdotter 1775-1851 , Jon Jonsson 1804-1880 gift med Brita Jonsdotter 1804-1895, Jonas Jonsson 1842-1891 gift med Brita Persdotter 1847-1898, Jonas Jonsson 1879-1969 se nr 9:5 "Mårtens" köpte på 1920-talet och flyttade dit. Tillsammans med barnen Bricken 1903-1984 och August 1906-1995.

Edit - History - Print - Recent Changes - Search
Page last modified on January 01, 2012, at 05:13 PM