Vik

Byar

Kyrkböcker

Blandat

Administration

PmWiki

pmwiki.org

edit SideBar

Vik / Vik nr 8:1

Jonpers i Vik i skördetid

By: Vik nr 8:1
Gårdstyp: Bondgård
Gårdsnamn: Jon-Pers
Tillägg: Av gamla nr 2
Ägare: Ranja Olsson
F. ägare: Lars-Erik Olssons sterbhus

Avstyckat från nr 2: Jonas Persson 1751-1806 gift 1784 med Karin Larsdotter född 1762, Per Jonsson 1787-1853 gift 1813 med Brita Johansdotter född 1789, Jon Persson 1814-1890 gift 1843 med Karin Hansdotter 1818-1893,dotter Brita Jonsdotter 1846-1888 gift med Olof Andersson 1844-1922, omgift med Brita Jonsdotter 1876-1940, Brita Olsdotter 1896-1955 gift 1918 med Lars-Erik Olsson 1895-1971, son Birger Olsson född 1928-2012 gift 1963 med Ranja Dahlgren född 1943 övertog gården. Idag ägs gården av Ranja Olsson.

Edit - History - Print - Recent Changes - Search
Page last modified on February 12, 2023, at 06:59 PM