Vik

Byar

Kyrkböcker

Blandat

Administration

PmWiki

pmwiki.org

edit SideBar

Vik / Vik nr 1:1

Utegårn i Vik
Utegårn i Vik

By: Vik nr 1:1
Gårdstyp: Bondgård
Gårdsnamn: Utegårn
Tillägg: Av gamla nr 2
Ägare: Sten och Yvonne Kardell
F. ägare: Olof Perssons sterbhus

Kända ägare: Per Staffansson Älvsborgs lösen 1613, Per Jonsson Jordebok 1632, Jon Persson gift med Sigrid Jonsdotter Mantalslängd 1646, Erik Jonsson 1651-1725 gift 1679 med Sigrid Carlsdotter 1657-1729, Jon Ersson 1678-1758 gift 1706 med Margta Ersdotter 1680-1755, Per Jonsson 1720-1792 gift 1741 med Karin Persdotter 1716-1794 två söner: Per Persson 1747-1826 gift 1776 med Brita Persdotter 1753-1838 kvar på gården och Jon Persson 1751-1806 se "Jon-Pers" nr 8:1. Sonen Per Persson 1777-1820 gift 1806 med Anna Olsdotter 1779-1823. Sistnämndes söner: Per Persson 1810-1889 se (Vik "Mårtens" nr 5), Olof Persson 1813-1878 gift 1834 med Kerstin Persdotter 1809-1896 kvar på gården, Jonas Persson 1818-1888 se (Vik "Mårtens" nr 5). Olofs dotter Kristina 1849-1911 gift 1874 med Per Johansson från Å 1853-1914, son Olof Persson 1875-1961. Hans hushållerskor systrarna Bricken 1887-28/2 1967 och Frida Sjödin 1897-28/10 1967 ärvde hemmanet efter Olof Persson. De sålde 1964-1967 till Yvonne 1945 och Sten Kardell 1939. Deras söner Sten-Olov 1964, Per-Åke 1966, Nils-Erik 1969 och Jan-Ove 1973 äger idag hemmanet och fortsätter verksamheten.

Edit - History - Print - Recent Changes - Search
Page last modified on February 25, 2024, at 02:07 PM