Vik

Byar

Kyrkböcker

Blandat

Administration

PmWiki

pmwiki.org

edit SideBar

Vik / Vik nr 1 Oppigårn

By: Vik nr 1
Gårdstyp: Torp
Gårdsnamn: Oppigårn
Tillägg: Av gamla nr 1, idag riven
Ägare:
F. ägare: Mina Katarina Bergman

Torpänkan Katrina Larsdotter född 1/11 1864 gift 5/1 1894,änka 20/9 1894 efter torparen Hans Olof Bergman Norrfjärden Gnarp. Dottern Mina Katarina Bergman 19/5 1894-1973 föddes i Gnarp. Modern och dottern flyttade från Gnarp till Vik då Katrina ursprungligen kom ifrån. Minas fosterson Ivar Ödman 1927-1992 övertog gården och flyttade sedan till Mellanfjärden. Gården och logen är nu riven.

Edit - History - Print - Recent Changes - Search
Page last modified on February 14, 2023, at 12:37 PM