Lunde

Byar

Kyrkböcker

Blandat

Administration

PmWiki

pmwiki.org

edit SideBar

Lunde / Lunde nr 4:8

Åkerlunds villa vid gamla Skåvevägen

By: Lunde nr 4:8
Gårdstyp: Villa byggnadsår ?
Gårdsnamn:
Tillägg: Av gamla nr 4
Ägare: Björn och Anki Åkerlund
F. ägare: Magnus och Magdalena Larsson

Gården byggdes av Karl-Gustav och Karin Östberg. Den har också ägts av Stefan Backeus och Camilla Jonsson. Theresine Bäckman och Mats Eriksson-Wigg. Björn & Anki Köpte villan 2002.

Edit - History - Print - Recent Changes - Search
Page last modified on January 06, 2012, at 06:33 PM