Lunde

Byar

Kyrkböcker

Blandat

Administration

PmWiki

pmwiki.org

edit SideBar

Lunde / Lunde nr 4:1

Svarvars i Lunde

By: Lunde nr 4:1
Gårdstyp: Bondgård
Gårdsnamn: Svarvars
Tillägg: Av gamla nr 4
Ägare: Paul Olsson
F. ägare: Olof Ragnar Olsson

Avstyckat från "Rönns" se nr 3. Snickare och svarvare: Jonas Jonsson 1802-1869 gift 1825 med Sigrid Mårtensdotter 1794-1831 omgift 1832 med Helena Andersdotter 1804-1872, Jonas Jonsson 1827-1905 gift 1855 med Brita-Stina Ersdotter 1830-1916, Anders "Svarvar-Ante" Jonsson 1869-1955 gift 1901 med Karin Larsdotter 1867-1927, Jonas "Svarvar-Jonke" Andersson 1907-1992. Nya ägare: Erik Andersson "Ersk-Anners", Torgny Bergman 1888-1960 köpte hemmanet 1929. Hans hushållerska var Bricken Nilsson 1893- hon var även sömmerska. Nästa ägare, köpte troligen 1948, Erik-Johan Lindberg 1884-1959 och Olof Ragnar Olsson -2002 blev ny ägare 1963. Sonen Paul Olsson har tagit över gården.

Edit - History - Print - Recent Changes - Search
Page last modified on January 06, 2012, at 06:32 PM