Lunde

Byar

Kyrkböcker

Blandat

Administration

PmWiki

pmwiki.org

edit SideBar

Lunde / Lunde nr 2:1

Familjen From. 1935
Familjen From
I denna lekstuga lekte vi alla barn.

By: Lunde nr 2:1
Gårdstyp: Bondgård
Gårdsnamn: Innigårn
Tillägg: Av gamla nr 1, även kallad Frommens.
Ägare: Kent Eng
F. ägare: Sven-Olof och Kerstin Svensson

Kända ägare till stamhemmanet: Per Larsson Älvsborgs lösen 1613, Brita Persdotter gift med Anders Jonsson (Jordbok 1634 klockare), Per Andersson -1690 kyrkvärd, gift 1661 med Brita Staffansdotter 1641-1716, Per Persson 1668-1719 sockenskrivare gift 1688 med Brita Ersdotter 1669-1758, Per Persson 1692-1748 gift 1721 med Brita Olsdotter 1694-1755, Olof Persson 1727-1796 kyrkvärd gift 1748 med Gölin Olofsdotter 1726-1773. Tre barn: Brita 1750-1778, Per Olofsson 1752-1822 (nr 1) gift 1774 med Brita Eriksdotter 1752-1837 och Anna Olsdotter 1761-1824 (se nr s1 "Rönns") gift med Jonas Rönn 1759-1821. Pers och Britas dotter Juliana Persdotter 1775-1859 gift 1796 med Olof Olofsson. Tre söner: Per Olofsson 1797-1843 (sjuklig), Olof Olofsson 1799-1885 (Yst på backan), Erik Olofsson 1802-1871 (övertog Innigårn 1840) sonen Per-Olof Eriksson 1845-1931 gift 2 ggr först med Anna Hansdotter 1846-1878 omgift med Karin Hansdotter 1852-1891. När sonen Hans-Erik Persson 1883-1968 och hans familj flyttade till "Sör i tomten" Kungsgården år 1919, flyttade även fadern från Lunde. Nya ägare: Först "Ersk-Anners", sålde 1919 till August Nyberg 1882-1964, år 1933 köpte Andreas From 1903-1988 och Sven och Kerstin Svensson köpte hemmanet 2001. Ny ägare Kent Eng 2004.

Edit - History - Print - Recent Changes - Search
Page last modified on January 06, 2012, at 06:30 PM