Blandat

Byar

Kyrkböcker

Blandat

Administration

PmWiki

pmwiki.org

edit SideBar

Blandat / Jättendals fäbodvallar

Ritning av fäbodvallar gjord av Margareta Ehn,Skissen utförd av Sundsvallen i Mellanfjärden, det är 84 åriga Margareta Ehn i Lönnånger född i Gärde i Jättendal som utvisar hur vallen såg ut i hennes barndom. Lönnånger den 1959-05-30 / Nils Johan Lundin

Fäbodvallar i Jättendal
Socknen bebos av 46 rökar eller bönder i 16 byar.

Lönnånger – 5 hemman – Fäboden ¼ mil österut åt havet

Nybyn – 2 hemman – Fäboden för 1 hemman österut vid Jättendalsfjärden, Sundsvallen kallad, för det andra är fäboden ½ mil västerut, Homovallen kallad.

Gärde - 1 hemman – Fäboden vid Jättendalsfjärden, Sundsvallen kallad jämte andra byar.

Tennsäter – 1 hemman – Fäboden gemensam med Nybyn vid Jättendalsfjärden.

Älvsta – 4 hemman – Fäboden för 1 hemman vid Homovallen se Nybyn, för de andra hemmanen är fäbodvallen vid Jättendalsfjärden jämte andra byar.

Dvästa – 5 hemman – Fäboden för 2 hemman på Homovallen, de andra byta årligen, ena året i Edsmyra det andra i Hårte jämte andra byar.

Lunde – 1 hemman – Fäboden västerut på Homon vid Storsjön, Fjusse kallad.

Lindsta – 3 hemman – Fäboden är jämte flera byar uti Hårte.

Bäling – 4 hemman – Fäboden västerut om Bälingsjön 1 ½ fjärdingsväg vid Orrsjön. Bälingbodarna kallad.

Kungsgården – 2 hemman – ”Här hava Fylkeskungarna bott som regerade uti Nordanstigen när Hälsingland delades i 3 fylken. Men som dessa voro de svagaste, så blev deras Rike först förstört och lagt under Sundhede. Här vid byn äro än idag stora och märkvärdiga jordhögar och gravbackar, såsom vid flera Kungsgårdar”. Fäboden vid Orrsjön, Kungsgårdsvallen kallad.

Å – 4 hemman – Fäbodstället för 1 hemman är vid Kungsgårdsvallen, de andra hemmanen uti Hårte jämte andra byar. Höstbodarna i Kråkfläck och Böle.

Djursta – 4 hemman – Fäboden ½ mil i nordväst, Djurstabodarna kallad.

Håcksta – 3 hemman – Fäboden är i Hårte, höstbodarna i Kråkfläck och Böle.

Vik – 2 hemman – Fäboden i Hårte och höstbodarna i Kråkfläck och Böle.

Hällan – 1 hemman – Fäboden ¼ mil vid havet. Sundet kallad.

Frösten – 4 hemman – Saknar egen fäbod.

Prästbordet 1 hemman – Är ej skattlagt.

  • Jättendalsfjärden är Mellanfjärden, Sundsvallen Avskriften gjord av Hedvig Ohlsson ur Olof Bromans 1676-1749 Glysisvallur

Livet i fäbostugan

Kungsgardsvallen_22.jpg: 600x429, 42k (August 23, 2022, at 07:07 PM)
Kungsgardsvallen_4.jpg: 500x331, 66k (August 23, 2022, at 07:07 PM)
Kungsgardsvallen_5.jpg: 500x314, 59k (August 23, 2022, at 07:07 PM)
Kungsgardsvallen_33.jpg: 400x413, 86k (August 23, 2022, at 07:07 PM)

Bild 1:
Denna stuga står numera på hembygdsgården i Jättendal, tidigare användes den som bostuga på Kungsgårdsvallen. På bilden har bopigorna fått främmande, det är ungdomar som hälsar på; Fr. v. Arne Engberg, tredje fr. v. Aina Blixt, längst åt h. Alma Engberg, Längst fram åt h. Albert Östberg.

Bild 2:
Bopigan Alma Engberg solar sig på stugbron när Arvid Edh och ? kommer från jakten.

Bild 3:
Här dansas det i en av stugorna fr. v. ses Alma Engberg, men vem mer?

Bild 4:
En fikastund i solskenet tar fr. v Albert Östberg, Alma Engberg, Arvid Edh och Ida Edh.

Homovallen

Homovallen1.jpg: 500x269, 63k (August 23, 2022, at 07:07 PM)
Homovalen_4_flygbild.jpg: 500x294, 54k (August 23, 2022, at 07:07 PM)
Homovallen_3.jpg: 500x300, 59k (August 23, 2022, at 07:07 PM)
Homovallen_2.jpg: 500x310, 76k (August 23, 2022, at 07:07 PM)
Ny_karta_over_homovallen.jpg: 500x741, 139k (August 23, 2022, at 07:07 PM)
Karta över Homovallen.
Karta_over_homofobodjord_.jpg: 500x663, 122k (August 23, 2022, at 07:07 PM)
Karta över Homon och Fjuset.
Kerstin_och_sommarflickan_homovallen.jpg: 500x314, 62k (August 23, 2022, at 07:07 PM)
Kerstin och sommarflickan Kerstin samt korna från Villa i Dvästa 1958.
Edit - History - Print - Recent Changes - Search
Page last modified on January 07, 2012, at 09:43 AM