Djursta

Byar

Kyrkböcker

Blandat

Administration

PmWiki

pmwiki.org

edit SideBar

Djursta / Djursta nr 4:9

Ol-Pers (Ersk-Anners)

By: Djursta nr 4:9
Gårdstyp: Bondgård
Gårdsnamn: Ersk-Anners, tidigare Ol-Pers
Tillägg: Av gamla nr 1
Ägare: Tony och Anna Åkerström
F. ägare: Alf och Karin Bohlin

Avstyckat från gamla nr 1: Olof Persson 1758-1818 gift 1789 med Karin Jonsdotter 1763-, Per Olofsson 1790-1850 gift 1818, omgift 1831 första hustru Brita Olsdotter 1793-1830, andra hustru Anna Jonsdotter 1807-, Olof Persson 1832-1889 gift 1862 med Brita Jonsdotter 1831-. Barn: Per Arvid Olsson-Bergström 1863-1943, Nickolaus Olsson 1868-1956. Familjen flyttade till Hög 1892. Ny ägare "Ersk-Anners" Erik Andersson 1863-1938, som flyttade 1915 från Djursta nr 1:4 till denna gården. Hans döttrar Katrina 1894-1964 gift 1936 med Jonas Harning 1892-1953 och Kristina 1904-1978 gift 1935 med Åke Brandt 1901-1960 övertog gården. Ny ägare Inger Sundling, som i sin tur sålde till Alf och Karin Bohlin 1988. Alf och Karin Bohlin sålde fastigheten till Tony och Anna Åkerström och deras dotter.

Edit - History - Print - Recent Changes - Search
Page last modified on November 27, 2022, at 12:31 PM