Djursta

Byar

Kyrkböcker

Blandat

Administration

PmWiki

pmwiki.org

edit SideBar

Djursta / Djursta nr 1:4

Bäckmans

By: Djursta nr 1:4
Gårdstyp: Bondgård
Gårdsnamn: Väst i gårn
Tillägg: Gamla nr 1
Ägare: Christina Bäckman-Günther
F. ägare: Johannes Bäckman

Kända ägare: (Se Skankeboken) Karl Göransson, bonde i Djursta 1593, Johan Karlsson 1609-1689 gift med Marit -1688, deras dotter Karin Johansdotter -1699 gift med Hans Nilsson 1638-1715 tog därefter över gården, son Nils Hansson 1668-1715 gift 1692 med Ingrid Ersdotter 1672-1753, Johan Nilsson 1695-1742 gift 1732 med Cecilia Larsdotter 1703-1783, deras dotter Ingrid Jansdotter 1733-1813 gift 1752 med Per Olofsson 1730-1773, två söner delade hemmanet: 1. Johan Persson 1756-1830 kvar på gården gift 1782 med Karin Olsdotter 1762-1822, 2. Olof Persson 1758-1818 (se "Ol-Pers" nr sub 1.) Johans son Per Johansson 1787-1857 kyrkvärd gift 1818 med Margeta Ersdotter 1798-1871, Johan Persson 1820-1901 gift 1849 med Karin Svensdotter 1831-1902, sonen Per Johansson 1851-1934 flyttade till Å nr 6, gift 1883 med Sigrid Margareta Ersdotter 1863-1936. Hemmanet såldes till mågen Lars Persson i Dvästa nr 1, som i sin tur sålde till "Ersk-Anners" (Erik Andersson). Olof Bäckman 1877-1947 köpte hemmanet 1915 av "Ersk-Anners". Sonen Johannes Bäckman 1920-, blev näste ägare och därefter hans dottern Christina Bäckman-Günther född 1957.

Edit - History - Print - Recent Changes - Search
Page last modified on January 03, 2012, at 07:11 PM