Nybyn

Byar

Kyrkböcker

Blandat

Administration

PmWiki

pmwiki.org

edit SideBar

Nybyn / Nybyn nr 2:2

By: Nybyn nr 2:2
Gårdstyp: Bondgård
Gårdsnamn: VÄST PÅ TÔMTA
Tillägg: Av gamla nr 2
Ägare: Brita Hernborg, Ås
F. ägare: Jon & Jansson

Kända ägare på grundhemman nr. 2: Mårten Ersson Älvsborgs lösen 1613, Brita Mårtensdotter gift med Lars Olofsson Mantalslängd 1646, Marit Larsdotter 1644-1725 gift 1666 med Jon Ersson -1683, Lars Jonsson 1679-1752 gift 1701 med Gertrud Carlsdotter 1664-1732, Margta Larsdotter 1703-1773 gift 1723 med Jon Ersson 1694-1748, Erik Jonsson 1731-1813 gift 1755 med Karin Persdotter 1737-1811, Jonas Ersson 1771-1855 gift 1792 med Karin Guliksdotter 1764-1812; omgift 1813 med Brita Svensdotter 1786-1831 omgift 1832 med Margta Andersdotter 1800-1889, två söner Erik Jonsson 1793- till "Sör på åkern" och Jonas Jonsson 1817-1900 kvar på gården (ritade brudtavlor) gift 1837 med Karin Persdotter 1811-1874, deras dotter Brita 1841- gift 1863 med Erik Hansson 1838-1892. De fick i sin tur en dotter Karin 1869-1880. Eriks brorson Hans Olsson tog sedan över gården 1858-1931 gift med Brita Jönsdotertr 1855-1931. Ny ägare 1932 blev Axel Sundin 1886-1962 och Agnes Sundin 1890-1952, därefter övertog sonen Algot Sundin 1921-1989 och hustrun Anna 1924-2001. Ny ägare 2002. Fastigheten såld till Brita Hernborg, 836 72 Ås

Edit - History - Print - Recent Changes - Search
Page last modified on February 14, 2023, at 12:28 PM