Tennsäter

Byar

Kyrkböcker

Blandat

Administration

PmWiki

pmwiki.org

edit SideBar

Tennsäter / Tennsäter nr 3:4

By: Tennsäter nr 3:4
Gårdstyp: Småhus
Gårdsnamn: Nickens
Tillägg:
Ägare: Anders & Erik Jonsson
F. ägare: Lydia Hägerlund dödsbo

Förste kände ägare Hans "Lång-Hasse" Östling som flyttade till Å-backen (se Å nr 2:17) och levde där in på 1920-talet. Husman Nils (Nicken) Andersson 1859-1912 fr. "Hansgård" Älvsta nr 15:1, köpte huset 1893. Därefter var ägaren Margareta Larsson mellan 1900 och 1919, Brita och Hans Kardell mellan 1922 och 1927, Märta Larsson Stöde 1869-1949 änka 1923 efter Nils Larsson Älvsta nr 10. Ny ägare: Karin Hägerlund änka 1947 (Se Timmermyra Älvsta nr 3:4), Helge Norling ägare 1951-1955. Emanuel Hägerlund 1917-1972 och hustru Lydia 1919-2003, giftade sig 1954.

Edit - History - Print - Recent Changes - Search
Page last modified on January 01, 2012, at 05:24 PM