Mellanfjärden

Byar

Kyrkböcker

Blandat

Administration

PmWiki

pmwiki.org

edit SideBar

Mellanfjärden / Mellanfjärden nr 23:1

Brita-Kajsas stuga

By: Mellanfjärden 23:1
Gårdstyp: Fritidshus
Gårdsnamn: Brita-Kajsas
Tillägg: Tid. Älvsta 13:2
Ägare: Stefan Gustafsson
F.ägare: David Gustafsson

Brita-Kajsa Rahm 1871-1923 bodde i sin stuga tillsammans med sonen Edvin 1895-1914, han omkom vid en torpedering vid norska kusten. Brita-Kajsa arbetade de sista åren i Strömsbruk som hushållerska. I stugan bodde då systerdottern Rut gift Ahl och hennes familj, där föddes dottern Ragna 1923. Familjen flyttade 1930 till 14:19 Ahl. Syskonbarnen (se mellanfjärden nr 4:1) Elis och Alice ärvde stugan, som har haft flera hyresgäster bl.a Axel och Märta Edh (se mellanfjärden 20:4). Brita-Kajsa växte upp på ett båtmanstorp som revs 1900 (tillhörigt Gärde). Far båtsman Olof Rahm 1824-1900 dog i Bergsjö, gift första gången med Kerstin Andersdotter 1818-1874. Deras fyra barn emigrerade till Sydafrika under 1870-talet. Rahm omgift med Ingrid Ersdotter 1832-1893. Barn: Margareta Helena gift Sjölund 1858-1927 och ovannämnda Brita-Kajsa. Nuvarande ägare Stefan Gustafsson ärvde stugan efter sin farfar David Gustafsson 1988.

Edit - History - Print - Recent Changes - Search
Page last modified on January 06, 2012, at 06:43 PM