Mellanfjärden

Byar

Kyrkböcker

Blandat

Administration

PmWiki

pmwiki.org

edit SideBar

Mellanfjärden / Mellanfjärden nr 22:2

By: Mellanfjärden nr 22:2
Gårdstyp: Fritidshus
Gårdsnamn:
Tillägg: Före detta Bageri, tidigare Älvsta 2:15
Ägare: Leif Johansson
F. ägare: Mats Johansson

Den gamla gården byggdes om till bageri av Ebba Wenngren 1897-1989 från Stocka. Gården revs i mitten på 50-talet. Byggdes upp till fritidshus 1960-61.

Edit - History - Print - Recent Changes - Search
Page last modified on January 01, 2012, at 05:44 PM