Mellanfjärden

Byar

Kyrkböcker

Blandat

Administration

PmWiki

pmwiki.org

edit SideBar

Mellanfjärden / Mellanfjärden nr 18:2

By: Mellanfjärden nr 18:2
Gårdstyp: Bönhus
Gårdsnamn: Elim
Tillägg: Tidigare Elimsberg 1:1
Ägare: Föreningen Hamnlyckan
F. ägare: Jättendals Baptistförsamling

Den 3.e gården som byggdes i Mellanfjärden. Det var fiskaren från Älvsta, Jonas Nilsson 1790- gift 1813 med Gölin Nilsdotter 1789-, från Gärde 1. Barn: Nils 1813, Brita 1814 till Gärde, Karin 1817, Nils 1819 till Stocka, Jonas Sjölander 1821 (skollärare, se 16:13), Olof Strand 1824 (se 14:4), Karin 1826 till Lönnånger, Gölin 1828 till Lönnånger. Ny ägare husman Olof Lönner 1837-1903, från Lönnånger 2 flyttade till Mellanfjärden 1891. Nästa ägare 1903 "Sällskapet för befrämjande av upplysning och sedlighet" i Jättendal genom Martin Ådahl i Frösten (Jättendals Baptistförsamling). Nuvarande ägare Föreningen Hamnlyckan köpte 1996, väv- och bakstuga.

Edit - History - Print - Recent Changes - Search
Page last modified on January 01, 2012, at 06:10 PM