Mellanfjärden

Byar

Kyrkböcker

Blandat

Administration

PmWiki

pmwiki.org

edit SideBar

Mellanfjärden / Mellanfjärden nr 17:1

By: Mellanfjärden nr 17:1
Gårdstyp: Gård
Gårdsnamn: Valters
Tillägg: Båtbyggari Mellanfjärden nr 17:2
Ägare: Mattias och Patrik Larsson
F. ägare: Valter Larsson

Gården byggd 1889 av fiskare Per-Olof Harning 1856-1927 gift 1880 med Lena Åström 1853-1938 från Gnarp. Barn: Albert 1884-1950, Ejnar 1892-1957, Jonas 1892-1953. Ny ägare 1895, Jonas Lundin 1857-1913, gift 1894 med Lina Brusell 1864-1935. Barn: Kristin gift Andersson 1895-1972, Erik 1897-1975, Emanuel 1898-1954. Ny ägare 1935 båtbyggare och
fiskare Valter Larsson 1909 gift 1936 med Elna Lingman 1909-1995. Barn: Barbro 1938-1971, Martin 1939, Urban 1948-1981. Nuvarande ägare Martins söner köpte 2003.

Edit - History - Print - Recent Changes - Search
Page last modified on January 01, 2012, at 06:11 PM