Mellanfjärden

Byar

Kyrkböcker

Blandat

Administration

PmWiki

pmwiki.org

edit SideBar

Mellanfjärden / Mellanfjärden nr 16:9

By: Mellanfjärden 16:9
Gårdstyp: Gård
Gårdsnamn: Lundbergs
Tillägg: Fritidshus
Ägare: Brita & Björn Stolpe
F. ägare: Alma Lundberg

Gården byggd ca 1937-39 av fiskaren Elis Lundberg 1912-1957 och hustru Alma 1905 från Hälsingtuna (se 1:1). Barn Lennart 1937, Leif 1940, Kjell 1943. Nuvarande ägare köpte gården 1972.

Edit - History - Print - Recent Changes - Search
Page last modified on January 03, 2012, at 05:19 AM