Mellanfjärden

Byar

Kyrkböcker

Blandat

Administration

PmWiki

pmwiki.org

edit SideBar

Mellanfjärden / Mellanfjärden nr 15:1

By: Mellanfjärden nr 15:1
Gårdstyp: Fritidshus
Gårdsnamn: Bergströms
Tillägg: Kokhus
Ägare: Hans Hellman
F. ägare: Maj Hellman

Första ägare handlaren (se Frösten nr 3:9) Hans-Olof Bergström 1878-1962 från Dvästa. Gift 1902 med Brita Mårtensson 1882-1913. Omgift 1917 med Maria Larsson 1894-1984 från Håcksta. Nästa ägare Paul Bergström Bergsjö.

Edit - History - Print - Recent Changes - Search
Page last modified on January 02, 2012, at 07:19 PM