Mellanfjärden

Byar

Kyrkböcker

Blandat

Administration

PmWiki

pmwiki.org

edit SideBar

Mellanfjärden / Mellanfjärden nr 14:6

By: Mellanfjärden nr 14:6
Gårdstyp: Fritidshus
Gårdsnamn: Löfkalles
Tillägg: Gården är K-märkt
Ägare: Börje Wikman
F. ägare: Elvira Löf-Wikman

Gården flyttad från Mugg och byggdes upp ca 1880 av Olof Berglöf 1820-1897 från Borå gift 1860 med Ulrika "Moster Ulla" Tideman 1829-1920 från Galtström. Son Johan Nicolaus 1864 (snickare i Sundsvall). Nästa ägare blev Karl "Löf-Kalle" Löf 1881-1965 gift 1903 med Gustava Bernadina Berglund 1881-1957 från Harmånger. Barn Fritiof 1904-1994 (se 12:1), Gustaf 1911-1972 (se 14:8), Elvira gift Wickman 1921-2000, Dottern Elvira köpte gården 1974. Hennes son Börje köpte 1999.

Edit - History - Print - Recent Changes - Search
Page last modified on January 02, 2012, at 07:24 PM