Mellanfjärden

Byar

Kyrkböcker

Blandat

Administration

PmWiki

pmwiki.org

edit SideBar

Mellanfjärden / Mellanfjärden nr 14:2

By: Mellanfjärden nr 14:2
Gårdstyp: Fritidshus
Gårdsnamn: Backmans
Tillägg: Tid.Älvsta 2:11
Ägare: Maria Ingvarsdotter-Bear
F. ägare: Dan Carlström

Smed och fiskare Per Backman 1849-1923 byggde stuga och smedja, efter honom ärvde systerdotter Emma Nyman (se Katrineberg nr 1:1). Ny ägare 1973 Sonia och Lars Nilsson dotter till Anna Axlund. De sålde till Dan Carlström. Nuvarande ägare köpte 1996.

Edit - History - Print - Recent Changes - Search
Page last modified on January 02, 2012, at 07:33 PM