Mellanfjärden

Byar

Kyrkböcker

Blandat

Administration

PmWiki

pmwiki.org

edit SideBar

Mellanfjärden / Mellanfjärden nr 14:11

By: Mellanfjärden nr 14:11
Gårdstyp: Fritidshus
Gårdsnamn: Kôrdels
Tillägg: F.d. Kokhus
Ägare: Karin Blomqvist Hanson
F. ägare: Margareta och Krister Åsberg

Husman Jonas Åbergs 1832-1866 från Kungsgården gift 1859 med Marget Olsdotter Kardel född 1826, hon flyttade 1866 från Vik med barnen Karin 1860, Jonas 1863-1899 (drunknade av våda). "Kôrdels Marget" öppnade kafe i Mellanfjärden för att försörja familjen. Hon sålde många tusen koppar kaffe för fem öre till forbönder och fiskare. Den som var närmare bekant kunde få lite starkare kaffegrädde än den vanliga. Hon blev bötfälld en gång för hanteringen, men hur det än var måste familjen delvis leva på kaferörelsen (ur Albert Harnings skrift). Sonen fiskaren Jonas Åberg övertog huset 1885, gift 1892 med Margreta Dahlbom 1866. Barn Hilma gift Nyberg född 1892, Per Albin 1894, Katrina Vilhelmina 1895 , Elof Åberg 1898 ägare av huset efter föräldrarna. Lövbackens trä Gnarp köpte 1973. Sålde 1975. Hyresgäster har förekommit. Förre ägare köpte 1980. Nuvarande ägare köpte 1996.

Edit - History - Print - Recent Changes - Search
Page last modified on March 11, 2023, at 03:18 PM