Mellanfjärden

Byar

Kyrkböcker

Blandat

Administration

PmWiki

pmwiki.org

edit SideBar

Mellanfjärden / Mellanfjärden nr 13:2

Hammars i Mellanfjärden

By: Mellanfjärden nr 13:2
Gårdstyp: Affärslokal
Gårdsnamn: Hammars
Tillägg: Av Älvsta nr 5-6.
Ägare: Tommy och Eva Brusell
F. ägare: Affärshuset i Mellanfjärden AB

Affären har anor sedan 1864 då Johan Thorell Bergsjö började med affärsrörelsen. Den arrenderades sedan av Anders Lindahl varefter P. O. Rosén tog över. Han överlät rörelsen 1906 till Anton Hammar 1871-1932 gift med Anna Kristina Jonsdotter 1874-1921. Barn Georg 1901-1972, Artur 1902-1962, Valter 1904-1951, Svea 1907-1989, Johan 1910-1989. Bröderna Hammar övertog affären 1932. Därefter övertog Gävlefisk AB Anton Hammar & C.o. år 1945. Nya ägare av affären år 1985 Margareta Holmström & Elisabeth Sundin. Ny ägare 1988 Elsa Millesson. Sist i raden 1993-1995 Karin Henningsson. Affärshuset i Mellanfjärden AB köpte fastigheten ungefär 1990 av konkursbo. Affären har varit öppen endast sommartid därefter. Numera används lokalerna som bokningscentral, konsthantverks lokal, teater och hotell. En mindre affärsdel är öppen under sommaren och sedan swischbutik fram till kl 20.00.

Edit - History - Print - Recent Changes - Search
Page last modified on May 08, 2024, at 01:25 PM