Mellanfjärden

Byar

Kyrkböcker

Blandat

Administration

PmWiki

pmwiki.org

edit SideBar

Mellanfjärden / Mellanfjärden nr 12:1

By: Mellanfjärden nr 12:1
Gårdstyp: Kokhus
Gårdsnamn: Fritiofs
Tillägg: Fritidshus
Ägare: Laila Jorborn
F. ägare:

Stugan byggdes ca 1850. Ägarens söner från "Ramhans" i Frösten Anders Hansson 1841-1916 torpare i Mellanfjärden gift 1868 Karin Larsdotter 1836-1891 från Håcksta och Hans Hansson 1844-1925 bonde i Håcksta gift 1873 med Margreta Nilsdotter 1848-1901. Ny ägare Fritiof Löf 1904-1994 gift 1932 med Elida Kristina född 1910. Barn Märta gift Johansson född 1933 ägare 1972-1994, nuvvarande ägare Laila Jorborn född 1947.

Edit - History - Print - Recent Changes - Search
Page last modified on January 02, 2012, at 07:47 PM