Byar

Kyrkböcker

Blandat

Administration

PmWiki

pmwiki.org

edit SideBar

Main / Huvudsida

(redirected from Main.HomePage)

Byar, gårdar och människor

Britta Olsson (1940-2011) påbörjade 2006 denna hemsida som handlar om Jättendals byar och gårdar och annat intressant ur bygdens historia.
Sida är uppbyggd så att gårdarna i varje by beskrivs med fastighetsbeteckning, gårdsnamn, ev. bild och vilka som har bott i gården.

Uppgifterna kan i vissa fall behöva kompletteras, en uppgift som Hembygdsföreningen avser att jobba med framgent.
Hör av dig om du har synpunkter, kompletteringar, bilder eller rättelser som kan bidra till att utveckla sidan.

Stort tack till Britta för hennes arbete för hembygden!

Edit - History - Print - Recent Changes - Search
Page last modified on February 11, 2012, at 09:45 AM