Lönnånger

Byar

Kyrkböcker

Blandat

Administration

PmWiki

pmwiki.org

edit SideBar

Lönnånger / Lönnånger nr 8:7

By: Lönnånger nr 8:7
Gårdstyp: Torp
Gårdsnamn: Väst På Backan
Tillägg: Avstyckat från 8:3 (1918)
Ägare: Per-Johan Anders Forslin
F. ägare: Helga Bergqvists dödsbo

Fd "Backen" (i folkmun kallat "Bye"). Manbyggnad uppförd 1902. Gårdsägaren och målaren Jöns Bergqvist 1878-1970 flyttade med familjen till Hårte efter 1923. Jöns Bergqvist dödsbo ägde gården efter hans bortgång. Gården stod obebodd länge. Har på senare tid renoverats.

Edit - History - Print - Recent Changes - Search
Page last modified on January 06, 2012, at 06:39 PM