Lönnånger

Byar

Kyrkböcker

Blandat

Administration

PmWiki

pmwiki.org

edit SideBar

Lönnånger / Lönnånger nr 8:3

By: Lönnånger nr 8:3
Gårdstyp: Bondgård
Gårdsnamn: Sörpåbackan
Tillägg: Avst. från "Pårs" nuv nr 8:5 (1890)
Ägare: Anders Anderssons dödsbo
F. ägare: Ragnar och Mary Andersson

Första ägare: Anders Jönsson 1845-1925 gift 1874 med Kajsa Larsdotter 1852-1939, tre söner: Jöns Bergqvist 1878-1970 "Väst på backen", August Andersson (se Norr-på-Backan nr 15:2) och Lars Andersson 1883-1969, gift 1909 med Anna-Greta Forslöf 1878-1963, som blev kvar på gården. Söner: Gunnar Andersson 1911-1997 ("Svalan"), Ragnar Andersson 1918-1978. Ragnar och Marys son Anders är nuvarande ägare.

Edit - History - Print - Recent Changes - Search
Page last modified on November 22, 2023, at 03:35 PM