Lönnånger

Byar

Kyrkböcker

Blandat

Administration

PmWiki

pmwiki.org

edit SideBar

Lönnånger / Lönnånger nr 6:1

By: Lönnånger nr 6:1
Gårdstyp: Bondgård
Gårdsnamn: Sjöströms
Tillägg: Av gamla Per-Ers (nuv nr 7:4)
Ägare: Ture Jonsson
F. ägare: Tilda Jonsson

I släktens ägo sedan 1850-talet: Per Jonsson-Sjöström född 1792 gift 1825 med Margta Jonsdotter född 1797 (flyttat från Mellanfjärden nr 20:3), son Jon Sjöström 1826-1861(omkom i samband med hämtning av barnmorskan) gift 1855 med Brita Persdtr 1831-1914 omgift 1863 med Olof Henriksson född 1838, dottern Brita Jonsdotter Sjöström 1861-1934 gift 1882 med Jon Larsson 1858-1918. Barn: Matilda "Tilda" Jonsson 1891-1979, Katrina Jonsson 1883-1918, Margreta Jonsson 1885-1947, Johanna 1888-1956, Lars-Johan 1896-1973. Nuvarande ägare Ture barnbarn till "Tildas" syster Katrina.

Edit - History - Print - Recent Changes - Search
Page last modified on January 03, 2012, at 11:36 AM