Lönnånger

Byar

Kyrkböcker

Blandat

Administration

PmWiki

pmwiki.org

edit SideBar

Lönnånger / Lönnånger nr 3:9

By: Lönnånger nr 3:9
Gårdstyp:
Gårdsnamn:
Tillägg: Av gamla Sörgårn
Ägare: Sture och Iris Lundin
F. ägare: Per och Anna Lundin

Fd "Fjärden nr 3". Köpebrev 1917 av Per Lundin 1901-1975 och hustru Anna 1903-1975. Sonen Sture övertog 1975.

Edit - History - Print - Recent Changes - Search
Page last modified on January 03, 2012, at 11:31 AM